Kid says “Choddo Kal ki baatein” to his Salman Uncle