Dr Kumar Vishwas | Gadha | Om Prakash Aditya poem: Idhar Bhi Gadhe Hain